Đang tải... Vui lòng chờ...
/
NEW LETTER
you tube

 

Sản phẩm
Khe co giãn thép loại RS / finger joints RS type

Khe co giãn thép loại RS có biến dạng hình sóng, sử dụng cho các cầu có kết cấu nhịp giản đơn khẩu độ <=30m

Khe co giãn thép loại RN - finger joints RN type

Khe co giãn thép kiểu răng lược loại RN có biên dạng răng hình tham giác. Phù hợp với cầu có tổng độ dịch chuyển của kết cấu nhịp từ 40 mm đến 80 mm

Khe co giãn thép loại RT / Finger joints RT type

Khe co giãn thép kiểu răng lược loại RT có biến dạng răng hình thang, phù hợp với cầu có tổng độ dịch chuyển của kết cấu nhịp từ lớn hơn 80 mm đến 220 mm

Khe co giãn thép loại RV / Finger joints RV type

Khe co giãn thép kiểu răng lược thép RV có biến dạng răng hình vuông. Phù hợp với cầu có tổng độ dịch chuyển kết cấu nhịp > 220 mm

Khe co giãn thép loại RX / Finger joints RX type

Khe co giãn thép loại RX sử dụng cho các loại khe co giãn có hướng xiên với góc trị dọc tím cẩu.