en-USvi-VN

Giới thiệu

Tổng công ty quản lý bay Việt Nam (tên giao dịch quốc tế: Viet Nam Air Trafic Management Corporation) là công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

TIN TỨC - SỰ KIỆN
  • Đề nghị phê chuẩn Hiệp định vay dự án đường giao thông miền núi phía Bắc
  • Chậm nhất tháng 9/2014 hoàn thành cầu Nhật Tân 
  • Phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
  • Công điện đẩy nhanh tiến độ 5 công trình trọng điểm
  • Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão tìm kiếm cứu nạn năm 2012
Văn bản mới
  • Thông tư quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam
  • Thông tư liên tịch Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam 
  • Thông tư số 69/2011/TT-BGTVT ngày 30/12/2011 ban hành định mức kinh tế kỹ thuật dịh vụ công ích hoa tiêu hàng hải

Thời tiết

Weather Report - Conditions for Hanoi, VM at 6:59 am ICT
Currently 25°C
High 28°C
Low 24°C

Mostly Cloudy
VIETNAM AIR TRAFIC MANAGEMENT CORPORATION
Tel: 043.8271513 - 043.8271514 - 043.8271833
Fax: 043.9272597
Address: 06/200 Nguyen Son - district Long Bien - HaNoi